นครนิวไทเป

ประวัติศาสตร์และอดีตสามารถสะท้อนรากเหง้าชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน นครนิวไทเปเป็นแหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่คนรักประวัติศาสตร์ต้องไม่พลาด อาทิ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมชา พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิก ฯลฯ อีกทั้งที่นี่เคยเป็นเจ้าภาพหลักจัดงานประเพณีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลายครั้ง เชื้อเชิญให้ผู้คนที่รักการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาเข้าร่วมค้นหาร่องรอยในอดีต 

นครนิวไทเปมีต้นกำเนิดมาจากจุดบรรจบของแม่น้ำตั้นสุ่ย (Tamsui) ซินเตี้ยน (Xindian) และจีหลง (Keelung)จากนั้นค่อยๆ ขยายตัวจากชุมชนเล็กๆ บริเวณปากแม่น้ำสู่เมืองนิวไทเปในปัจจุบัน ภูมิประเทศแห่งนี้ได้รับการสรรค์สร้างด้วยฝีมือธรรมชาติและกาลเวลา ที่นี่เราสามารถชมความงามของพื้นที่ราบผืนใหญ่ ภูเขา และ แม่น้ำที่ไหลทอดเป็นแนวยาว สวยงามจนไม่อาจละสายตาได้

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ