จิ่วเฟิ่น (Jiufen)

จิ่วเฟิน ตั้งอยู่ในหุบเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวัน ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการขุดทองแห่งเอเชีย ต่อมาได้กลายเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนเมืองจิ่วเฟิ่นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีร้านชาจำนวนมาก จำหน่ายชาไต้หวันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้คุณสามารถนั่งจิบชา พร้อมชมวิวของทะเลจีหลงไปพร้อมๆกัน

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น เต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่น ร้านขายขนม และอาหารพื้นเมืองจิ่วเฟิ่นมากมาย รวมถึงมีการจัดแสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์ ที่ได้รับการรักษาไว้เป็นอย่างดี ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาความเป็นมาของเมืองโบราณนี้

โทรศัพท์:

+886-2-2406-3270 (Jiufen Visitor Center)

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือ รถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถไฟฟ้า MRT มาลงสถานี Zhongxiao Fuxing และต่อรถบัส Keelung Bus หมายเลข 1062 (ปลายทาง Jinguashi) มาลงป้าย Jiufen Old Street
  2. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Ruifang จากนั้นต่อรถบัส Taiwan Tourist Shuttle – Gold Fulong Shuttle Bus มาลงป้าย Jiufen
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ