อูไหล (Wulai)

อูไหลเป็นหมู่บ้านบนภูเขา ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของไต้หวัน ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไท่หย่า โดยคำว่า “อูไหล” ในภาษาไท่หย่า แปลว่าน้ำพุร้อน จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ น้ำพุร้อนที่นี่ยังมีชื่อเสียงในด้านความใสสะอาด ไร้สี ไร้กลิ่น เหมาะแก่การแช่คลายหนาวเป็นอย่างยิ่ง 

อูไหลนั้น มีทัศนียภาพที่งดงาม เกิดจากภูเขาสูง เรียงเป็นแนวยาวตามจุดตัดกันของแม่น้ำหนานซีและแม่น้ำถงฮุ่ย  มีน้ำตกอูไหลที่สูงถึง 80 เมตร เปรียบเสมือนเส้นไหมสีขาวที่ตกลงมาจากท้องฟ้า ตรงข้ามกับน้ำตกอูไหลนั้น มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านและสิ่งประดิษฐ์ทางประวัติศาสตร์ของชาวไท่หย่า จัดแสดงสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งยังมีรถไฟชมเมืองและรางรถไฟ ซึ่งในอดีตใช้สำหรับการขนส่งไม้ ถือได้ว่าที่นี่ เป็นสวรรค์แห่งการพักผ่อนเและศึกษาประวัติศาสตร์รถไฟโบราณ

โทรศัพท์:

+886-2-2661-6355 

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือ รถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taipei  จากนั้นต่อรถบัส Sindian Bus หมายเลข 849 (ปลายทาง Wulai) มาลงป้าย Wulai

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ