ถ้ำสือเหมิน (Shimen Cave)

ถึงแม้ว่าถ้ำสือเหมินจะได้ชื่อว่าเป็นถ้ำ แต่จริงๆ แล้ว ที่นี่คือซุ้มประตูหินโค้ง เกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำ ทำให้กลายเป็นซุ้มประตูหินสวยงาม ในปัจจุบัน ซุ้มประตูหิน ถูกดันตัวขึ้นอยู่เหนือพื้นดิน และตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 2  ถือเป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงในด้านวิวทิวทัศน์ของทะเล และเหมาะสำหรับการชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นเป็นอย่างมาก

โทรศัพท์:

+886-2-8635-5100

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Taipei ต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงสถานี Tamsui ต่อรถบัส Tamsui สาย 862, 863 (ปลายทาง Keelung) มาลงที่ป้าย Shimen Cave
  2. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Taipei ต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงสถานี Tamsui ต่อรถบัส Crown Northern Coast Shuttle Bus 716 มาลงที่ป้าย Shimen Cave
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ