วัดกลองธรรม (Dharma Drum Mountain)

วัดกลองธรรม สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางพุทธศาสนา และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาเขียวขจี  รายล้อมด้วยต้นไม้เขียว และแม่น้ำซวงซี (Shuangxi River) หากมองจากทางทิศใต้ ภูเขาด้านซ้ายจะดูเหมือนมังกรสีเขียวตัวใหญ่เงยหน้าขึ้นฟ้า ภูเขาด้านขวาเปรียบเสมือนเสือขาวอันอ่อนน้อม 

และเมื่อมองจากมุมบน ภูเขาลูกนี้ยังมีลักษณะเหมือนกลองขนาดยักษ์  ถือเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตา นอกจากนี้ ชื่อของหมู่บ้านที่วัดกลองธรรม ยังมีความหมายสื่อถึงไตรภูมิด้วย ทำให้เห็นว่าธรรมะนั้น แทรกซึมอยู่ในส่วนของโลกนี้อย่างแท้จริง

โทรศัพท์:

+886-2-2498-7171

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Taipei ต่อรถ Kuo-Kuang สาย 1815 (ปลายทาง Jinshan) มาลงที่ป้าย Dharma Drum Mountain

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ