ถนนโบราณซานเสีย (Sanxia Old Street)

ถนนคนเดินโบราณนี้ เป็นถนนที่ได้รับความนิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เป็นที่ตั้งของวัดชิงสุ่ยจู่ซือ ซึ่งเป็นวัดจีนที่โดดเด่นแห่งหนึ่งของโลก โดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม ผสมผสานให้เข้ากับวัฒนธรรมและศิลปะสมัยใหม่ จนมีชื่อเสียงในด้านการบูรณะวัดเป็นอย่างมาก

ถนนโบราณซานเสีย ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของถนนมินกวน ในเมืองนิวไทเป มีความยาวประมาณ 200 เมตร เรียงรายไปด้วยตึกอาคารโบราณมากมาย จึงให้ความรู้สึกเหมือนย้อนไปในสมัยก่อน

อีกทั้งได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมร้านค้าตามถนนและตรอกซอกซอยเก่าได้ ถึงแม้จะมีบูรณะซ่อมแซมเพิ่มเติม แต่ยังคงเอกลักษณ์เดิมไว้ จุดเด่นอยู่ที่ตัวอักษรตามอาคาร ตั้งตามชื่อของผู้อาศัย อาชีพ หรือชื่อร้านค้าต่างๆ เพื่อเป็นระลึกถึงชาวเมืองที่เคยอาศัยอยู่ในย่านนี้  โดยในสมัยก่อน พ่อค้าที่อาศัยอยู่ในย่านนี้ล้วนมีฐานะดี ทำให้มีการนำเข้าวัสดุก่อสร้างมากมาย รวมถึงมีการจ้างสถาปนิกจากอังกฤษ ทำให้มีอาคารและบ้านเรือนถูกออกแบบและตกแต่งให้น่าสนใจมากขึ้น

โทรศัพท์:

+886-2-2671-1017 

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือ รถไฟธรรมดา (TRA) จากสถานี Banqiao Banqiao มาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถบัส หมายเลข 702, 705 มาลงป้าย Sanxia Old Street
  2. นั่งรถไฟฟ้า MRT สาย Bannan Line มาลงสถานี Xinpu จากนั้น ต่อรถบัส Capital Bus หมายเลข 802 มาลงป้าย Sanxia Old Street
  3. นั่งรถไฟฟ้า MRT สาย Bannan Line มาลงสถานี  Yongning จากนั้นต่อรถบัส Taipei Bus หมายเลข 706, 812 มาลงป้าย Sanxia Old Street
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ