ภูเขาจินซาน (Jin Mountain)

น้ำพุร้อนจินซานตั้งอยู่ที่ภูเขาจิน และเขตว่านหลี่ (Wanli) น้ำพุร้อนที่นี่ผสมกรดคาร์บอนิก มีอุณหภูมิสูงถึง 45-86 องศาเซลเซียส ซึ่งน้ำพุร้อนจินซาน เกิดจากแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพต้าถุน (Datun) คล้ายกับภูเขาหยางหมิงซาน  อีกทั้งมีน้ำพุหลายประเภท มากกว่าบ่อน้ำพุร้อนที่อื่น ทำให้มีโรงแรมหลายแห่ง เปิดให้บริการบนภูเขาจินซาน จึงนับได้ว่าเป็นสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวที่รักในการแช่น้ำพุร้อนจริงๆ 

ที่ตั้ง:
โทรศัพท์:

+886-2-2498-8980 (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Jinshan)

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Taipei ต่อรถบัส Kuo-Kuang สาย 1815 มาลงที่ Jinshan
  2. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Taipei ต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงที่สถานี Tamsui ต่อรถบัส Crown Northern Coast Shuttle สาย 716 มาลงที่ Jinshan
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ