ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

ท่าเทียบเรือชาวประมงตั้นสุ่ย (Tamsui Fisherman’s Wharf)

ท่าเทียบเรือชาวประมงตั้นสุ่ย เป็นท่าเทียบเรือที่ได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานในเมืองนิวไทเป มีทั้งท่าเรือ สวนสาธารณะ สะพานข้ามท่าเรือ และทางเดินไม้ที่ทอดยาวออกไปกว่า 300 เมตร จึงเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการเดินเล่มรับลม และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่ดีที่สุด

โทรศัพท์:

+886-2-2626-7613

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือ รถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถไฟ MRT มาลงสถานี Tamsui และต่อรถบัส Zhinan Bus Red หมายเลข 26 มาลงป้าย Fisherman’s Wharf

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ