เส้นทางโบราณเฉาหลิง (Caoling Historic Trail)

เส้นทางเฉาหลิง เป็นถนนโบราณสายเดียวที่เหลืออยู่ในไต้หวัน (สร้างขึ้นใหม่โดยสำนักงานการท่องเที่ยว) แต่เดิมเป็นเส้นทางเก่าแก่ของราชวงศ์ชิงที่สร้างขึ้นเมื่อ 130 ปีก่อน เพื่อให้เป็นทางเชื่อมทางบก ทางเดียวกับชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือจากตั้นสุ่ย ไปยังเขตอี๋หลาน  ในปัจจุบันเส้นทางนี้มีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถปีนเขา โดยใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมงท่านั้น 

นอกจากนี้ ยังมีหิน 2 ก้อน ที่ตั้งอยู่ริมข้างทาง เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และรำลึกถึงราชวงศ์ชิง ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ลำดับที่ 3 ของไต้หวัน โดยหนึ่งในหินก้อนนั้น มีสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการมี 4 คุณลักษณะที่ดี ในความหมายของจีน นั่นก็คือ “การพิชิตหมอกร้ายในป่า” 

อีกทั้งมีอนุสาวรีย์เสือ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ควบคุมฟ้าฝน ด้วยความน่าเกรงขามนี้ ทำให้ได้รับการนับถือจากกองกำลังความมั่นคงแห่งชาติไต้หวัน เพื่อป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ

ที่ตั้ง:
โทรศัพท์:

+886-3-978-0727 (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Dali)

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Taipei ต่อรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Fulong เดินทางต่อด้วยรถบัส Keelung สาย 791, 887 to Yuanwangkengkou ป้าย
  2. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Taipei ต่อรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Fulong เดินทางต่อด้วยรถบัส New Taipei City สาย F823, F831 มาลงที่ป้าย Yuanwangkengkou
  3. รถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Shuangxi ต่อรถบัส Kuo-Kuang สาย 1740 (ปลายทาง Yilan) มาลงที่ป้าย Yuanwangkengkou
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ