หนานหย่า (Nanya)

หนานหย่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางตอนเหนือสุดของไต้หวัน มีชื่อเสียงในการก่อตัวของหินรูปทรงต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการผุกร่อนของหินตามแนวชายฝั่ง จนกลายป็นสวนประติมากรรมหินแห่งหนานหย่า นอกจากนี้ ยังมีชั้นหินที่ซ้อนกันอย่างสวยงาม เกิดจากหินทรายตามแนวชายหาดที่ถูกลมและน้ำกัดเซาะเป็นเวลานาน จนทำให้กลายเป็นหินลวดลายสวยงามแปลกตา

โทรศัพท์:

+886-2-2499-1210

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือ รถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถบัส Kuo-Kuang Bus หมายเลข 1811 (ปลายทาง Luodong) หรือ หมายเลข 1812 (ปลายทาง Nanfang’ao) มาลงป้าย Nanya ป
  2. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Ruifang จากนั้นต่อรถบัส Gold Fulong Shuttle Bus หมายเลข 856 มาลงป้าย Nanya Nanxin Temple
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ