ตั้นสุย (Tamsui)

ตั้นสุ่ยตั้งอยู่ในทางตะวันตกเฉียงเหนือของไทเป ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและแม่น้ำ มีป้อมปราการหงเหมา อายุมากกว่า 300 ปี ได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ชั้น 1 ของไต้หวัน

ป้อมปราการหงเหมาสร้างด้วยอิฐแดง ภายในมีงานจัดแสดงประวัติศาสตร์ของไต้หวัน นอกจากจะเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์แล้ว ยังติด 1 ใน 8 ของจุดชมวิวที่สวยงาม เหมาะสำหรับนั่งชมพระอาทิตย์ตกดิน บริเวณรอบๆปราสาท ยังมีโรงเรียนออกฟอร์ด บ้านพักของดร.แมคเคย์ และวิทยาลัยตั้นสุ่ย โดยอาคารเก่าแก่เหล่านี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินเที่ยวในตัวเมือง ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นมากมาย รายล้อมไปด้วยอาคารและบ้านเก่า รวมถึงมีท่าเรือที่เหมาะกับการชมความงามของพระอาทิตย์ตกดินอีกด้วย

โทรศัพท์:

+886-2-2626-7613

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน(THSR) หรือ รถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถไฟฟ้า MRT มาลงสถานี Tamsui

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ