วิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford College)

ในปี 1872-1880 ดร.แมกเคย์ (Dr. Mackay) ได้เข้ามาสอนศาสนาในไต้หวัน และกลับไปยังบ้านเกิดที่แคนาดา โดยระหว่างนั้น ดร.แมกเคย์มีความตั้งใจที่จะระดมทุน เพื่อนำเงินมาสร้างโรงเรียนในไต้หวัน กระทั่งปี 1882 วิทยาลัยในฝันที่ไต้หวันของดร.แมกเคย์ก็สร้างสำเร็จ เขาได้ตั้งชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่าอ๊อกซ์ฟอร์ด ตามเมืองบ้านเกิดที่แคนาดา เพื่อเป็นเกียรติแก่ชาวแคนาดาที่ช่วยระดมทุนสร้างวิทยาลัยแห่งนี้

วิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดเน้นสอนมิชชันนารี ครู และหมอ อาคารเรียนนี้ มีจุดเด่นอยู่ที่สถาปัตยกรรมสไตล์จีนโบราณอันงดงาม ใช้อิฐนำเข้าจากเซี่ยเหมิน กำแพงฉาบด้วยข้าวเหนียวผสมน้ำตาลและน้ำมะนาว และใช้เจดีย์ขนาดเล็กประดับหลังคาแทนไม้กางแขน 

ในปัจจุบันวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ให้การสนับสนุนการศึกษากับมหาวิทยาลัยอเลเธีย (Aletheia University) และโรงเรียนมัธยมปลายดันกัง (Dankang Senior High School)

โทรศัพท์:

+886-2-2621-2121

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Taipei ต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงสถานี Tamsui ต่อรถบัส Zhinan/Tamsui สาย 757, 836, 837, 857, 870, 872, 873, 880, 883, Red 26 มาลงที่ป้าย Fort San Domingo (Aletheia University)

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ