หินราชินี (Queen’s Head)

หินราชินีก้อนนี้ ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานธรณีเย๋หลิ่ว (Yehliu Geopark) ระหว่างปี 1962-1963 ส่วนบนของหินค่อย ๆ หลุดออก จนเกิดเป็นรูปทรงดังเช่นปัจจุบัน เมื่อมองไกล ๆ จะมีความคล้ายคลึงกับส่วนหัวของพระราชินีอลิซาเบธ ที่มีคอและใบหน้าอันสวยงาม

อย่างไรก็ตามส่วนคอของหินก้อนนี้ ค่อย ๆ ถูกกัดกร่อนไปตามการเวลา ทำให้มีการดูแลรักษาเป็นพิเศษ เพื่อให้หินก้อนนี้ยังคงอยู่ต่อไปได้ในอนาคต

โทรศัพท์:

+886-2-2492-2016 (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Yehliu)

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Taipei ต่อรถ Kuo-Kuang สาย 1815 (ปลายทาง Jinshan Youth Activity Center) มาลงที่ป้าย Yehliu
  2. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Taipei ต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงสถานี Tamsui ต่อรถบัส Crown Northern Coast Shuttle Bus มาลงที่ป้าย Yehliu Geopark (Yehliu Ocean World)
  3. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี ต่อรถบัส Keelung สาย 790 (ปลายทางJinshan) มาลงป้ายYehliu Geopark
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ