พื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนแม่น้ำตั้นสุ่ย (Tamsui River Mangrove Conservation Area)

พื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนแม่น้ำตั้นสุ่ย ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟดินหงซูหลิน ถือเป็นเขตอนุรักษ์ที่มีแม่น้ำและป่าโกงกาง รวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ทำให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน 

สภาพแวดล้อมบริเวณนี้ มีความอุดมสมบูรณ์มาก เต็มไปด้วยนกน้ำชนิดต่าง ๆ อย่างนกกระยาง รวมถึงมีการค้นพบนกกินปลาขนาดเล็ก และปูมากกว่า 30 สายพันธุ์ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติให้เข้ามาเยือนทุกปี 

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาที่พื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลน โดยสถานีรถไฟหงซูหลิน ซึ่งชั้น 2 ของสถานีนี้ เป็นศูนย์แสดงนิทรรศการป่าชายเลน เปิดให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์ป่าชายเลน และเพลิดเพลินไปกับวิวสวยๆ รอบสถานีรถไฟหงซูหลิน

ที่ตั้ง:
โทรศัพท์:

+886-2-2622-1020 (สำนักงานเขต Tamsui)

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Taipei เดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าไทเปมาลงที่สถานี Hongshulin

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ