แหลมฟู่กุ้ย (Fugui Cape)

จุดเด่นของที่นี่ คือพื้นดินรูปร่างแปลกตา ถูกฝังด้วยทรายและก้อนหินบางส่วน และมีประภาคารฟู่กุ้ย (Fugui Lighthouse) ซึ่งถือเป็นจุดที่อยู่เหนือสุดของไต้หวัน เดิมถูกสร้างขึ้นในปี  1896 แต่ถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงถูกปรับปรุงโครงสร้างใหม่ในปี 1949 แต่น่าเสียดายที่ประภาคารนี้ตั้งอยู่ในเขตสถานีเรดาร์ของกองทัพอากาศ จึงอนุญาตให้เข้าชมได้เฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห์เท่านั้น และจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าชมด้วย

ที่ตั้ง:
โทรศัพท์:

+886-2-2349-1500

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Taipei ต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT)  มาลงที่สถานี Tamsui เดินทางต่อด้วยรถบัส Tamsui หมายเลข 862, 863 (ปลายทาง Keelung) ลงที่ป้าย Fugui Cape Lighthouse
  2. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Taipei ต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT)  มาลงที่สถานี Tamsui เดินทางต่อด้วยรถบัส Crown Northern Coast Shuttle สาย 716 ลงที่ป้าย Fugui Cape Lighthouse
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ