ท่าเรือฟู่จี (Fuji Fishing Harbor)

เดิมที พื้นที่บริเวณนี้เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ก่อนจะได้รับการขยับขยายให้เป็นศูนย์กลางการค้าส่งปลาที่สำคัญ ชาวประมงนิยมจับปลาและปูนอกชายฝั่งทะเล โดยเรือประมงมักออกจากท่าเรือในช่วงกลางคืน แล้วนำปลาสด ๆ กลับมาขายที่ตลาดในช่วงเช้า นักท่องเที่ยวสามารถสั่งทำเมนูปลาหลังจากซื้อได้ทันที เพื่อลิ้มรสความอร่อย ในขณะที่ปลายังสดใหม่อยู่

โทรศัพท์:

+886-2-2349-1500

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Taipei ต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงสถานี Tamsui ต่อรถบัส Tamsui สาย 862, 863 (ปลายทาง Keelung) มาลงที่ป้าย Fugui Cape Lighthouse
  2. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Taipei ต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงสถานี Tamsui ต่อรถบัส Crown Northern Coast Shuttle สาย 716 มาลงที่ป้าย Fugui Cape Lighthouse
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ