ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

วัดอิ๋นซาน (Yinshan Temple)

วัดอิ๋นซานตั้งอยู่บนถนนเติ้งกง (Denggong Road) หมายเลข 15 ซึ่งเป็นถนนเก่าแก่ที่สุดของเมือง ถนนสายนี้ถูกสร้างโดยผู้อพยพมาจากฝูเจี้ยน วัดแห่งนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของห้องโถงอันสวยงาม ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพิ่มเติม เพื่อรองรับผู้ที่อพยพมาจากจีน

โทรศัพท์:

+886-2-2622-8965

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Taipei ต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงสถานี Tamsui เดินต่อมายังถนน Xuefu จากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนน Denggong

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ