พิพิธภัณฑ์โบราณคดีสือซานหาง (Shihsanhang Museum of Archaeology)

แหล่งโบราณคดีสือซานหาง มีอายุประมาณ 500 – 1800 ปี ก่อนประวัติศาสตร์ของไต้หวัน มีหลักฐานบ่งชี้ว่า ชาวสือซานหางมีความรู้ในการทำโลหะ อีกทั้งยังมีการค้นพบเครื่องเงิน เครื่องทองแดง เครื่องประดับทองคำ และเหรียญ ทำให้เราได้เรียนรู้ความเป็นมาเกี่ยวกับการค้าอันสำคัญในอดีตของชาวเมืองสือซานหาง

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีสือซานหางได้ถูกสร้างขึ้นในปี 1988 ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุก่อนประวัติศาสตร์ให้กับนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม เป็นเหมือนสะพานแห่งกาลเวลาให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสวัฒนธรรมของชาวสือซานหาง

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา และหันหน้าไปทางแม่น้ำ ทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม นอกจากการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แล้ว คุณยังสามารถเยี่ยมชมพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนในบริเวณใกล้เคียง ปั่นจักรยานเลียบแม่น้ำ และสามารถนั่งเรือเฟอร์รี่บลูไฮเวย์ (The Blue Highway Ferry) ได้อีกด้วย

โทรศัพท์:

+886-2-2619-1313

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Taipei ต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงสถานี Guandu เดินทางต่อด้วยรถบัส Tamsui สาย Red 13 มาลงป้าย Shihsanhang Museum of Archaeology

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ