รถบัสสาธารณะระหว่างเมือง

รถด่วน

รถประจำทางระยะไกลของไต้หวันให้บริการทุกวันตามเมืองใหญ่ ๆ ทั่วทั้งเกาะ นอกจากนี้ค่าโดยสารยังถูกกว่าการนั่งเครื่องบินหรือรถไฟ จึงทำให้รถด่วนมีคนใช้บริการค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัย ควรขึ้นรถด่วนของบริษัทขนส่งที่น่าเชื่อถือในไต้หวัน อาทิ (กั๋วกวง) Kuo-Kuang Motor Transport, Ubus, Aloha Bus, Ho-Hsin Bus และ Solar Bus

ข้อดีของการเดินทางด้วยรถบัส ช่วยให้คุณได้พักผ่อน เพลิดเพลินไปกับการชมทิวทัศน์ระหว่างทาง อีกทั้งยังได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยทั่วไปแล้วไม่จำเป็นต้องจองตั๋วล่วงหน้า ยกเว้นในชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงวันหยุดยาว และวันหยุดประจำปีต่าง ๆ รวมทั้งช่วงที่มีการจราจรคับคั่ง หรือหากต้องการ “ประหยัดเวลา” ก็ควรเลี่ยงไปใช้การเดินทางประเภทอื่นแทน

รถบัสประจำเมือง

Share Now!