รถไฟฟ้าใต้ดินไทเป (Taipei Metro)

รถไฟฟ้าใต้ดินไทเป ( MRT) ปัจจุบันเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีความสะดวกที่สุด โดยจะมีรถบัสคอยรับส่งตามสถานีต่างๆ เชื่อมโยงทุกจุดหมายในไทเป ช่วยให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย และเพลิดเพลินตลอดเวลาที่อยู่ในไทเป 

วิธีซื้อตั๋ว

  1. ซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วหรือตู้ขายตั๋วอัตโนมัติตามสถานี ซึ่งเครื่องนี้รับเฉพาะเงินเหรียญ โดยสามารถแลกเหรียญได้ที่เคาน์เตอร์ในสถานี
  2. วิธีใช้ก็แสนง่ายดาย เพียงแค่ใช้บัตรหรือเหรียญโดยสาร แตะที่เครื่องอ่านบัตรสำหรับประตูอัตโนมัติ  เมื่อเข้าไปในสถานีแล้วห้ามสูบบุหรี่ และไม่อนุญาติให้นำเครื่องดื่ม อาหาร หรือเคี้ยวหมากฝรั่งภายในสถานี 
  3. เมื่อจะออกจากสถานี ให้หยอดเหรียญโดยสารลงในช่องที่ประตูขาออก หรือหากใช้บัตรโดยสาร ให้แตะบัตรที่จุดสแกน ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ 

ราคาและประเภทของตั๋ว

ค่าโดยสาร MRT คิดอัตราค่าโดยสารปกติตามระยะทาง  ตั๋วเที่ยวเดียวมีราคาเริ่มตั้งแต่ 20NTD ถึง 65 NTD ตั๋ววันเดียวหรือบัตร 1 Day Pass ราคา 150 NTD หาซื้อได้ที่สถานีรถไฟใต้ดินทุกแห่ง ใช้ได้ไม่จำกัดเที่ยวจนกว่าจะหมดอายุ อีกทั้งยังมีการจำหน่ายบัตรสำหรับผู้โดยสาร 1 คน อีกด้วย

ข้อมูลตั๋ว: สอบถามค่าโดยสารและเวลาเดินทาง

ประเภทตั๋ว: ตั๋วที่ใช้ได้กับ MRT

เส้นทางและสถานี

ข้อมูลการขนส่ง MRT: เส้นทางและสถานีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่าน Taipei Rapid Transit Corporation ─ Metro Service

Share Now!