รถไฟฟ้าใต้ดินเถาหยวน

รถไฟฟ้าใต้ดินเถาหยวน MRT Taoyuan Airport Line ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง ระหว่างไทเปกับสนามบินนานาชาติเถาหยวนให้สั้นลง รวมทั้งเชื่อมโยงเมืองโดยรอบ  เริ่มต้นจากสถานีหลักไทเป (Taipei Main Station) ผ่านสนามบิน และปลายทางสุดที่สถานีจงลี่ ผ่าน 3 เมืองท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ ไทเป นิวไทเปและเถาหยวน

วิธีซื้อตั๋ว

คุณสามารถซื้อตั๋ว MRT เถาหยวนได้ที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วหรือตู้ขายตั๋วอัตโนมัติตามสถานี ซึ่งเครื่องนี้รับเฉพาะเงินเหรียญเท่านั้น หากไม่มีเหรียญสามารถแลกเหรียญได้ที่เคาน์เตอร์

ก่อนขึ้นรถ ให้นำบัตรหรือเหรียญโดยสารแตะที่เครื่องอ่านบัตรสำหรับประตูอัตโนมัติ เมื่อเข้าไปในสถานีแล้วห้ามสูบบุหรี่ และไม่อนุญาตให้ทานเครื่องดื่ม อาหาร หรือเคี้ยวหมากฝรั่งภายในสถานี 

เมื่อจะออกจากสถานี ให้หยอดเหรียญโดยสารลงในช่องที่ประตูขาออก หากใช้บัตรโดยสาร หรือสมาร์ทการ์ด เช่น บัตร Easy Card ให้แตะบัตรที่จุดสแกน ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ 

ราคาและประเภทของตั๋ว

คิดอัตราค่าโดยสารปกติตามระยะทาง จากสถานีหลักไทเปถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวน ตั๋วเที่ยวเดียวมีราคาตั้งแต่ 30-160 NTD (ราคาเดียวกันทั้งขบวนรถด่วน และขบวนรถไฟธรรมดา) 

ประเภทของรถไฟ

รถไฟมีสองประเภทคือ รถด่วน (สายสีม่วง) และรถไฟธรรมดา (สายสีน้ำเงิน) 

รถไฟด่วนจอดที่สถานี A1 สถานีรถไฟไทเป A3 สวนอุตสาหกรรมนิวไทเป A8 โรงพยาบาลฉางเกิง A12 สนามบินอาคารผู้โดยสาร 1 และ A12 สนามบินอาคารผู้โดยสาร 2

รถไฟธรรมดาจอดทุกสถานี (แวะจอดเป็นเวลา 15 นาทีทุก ๆ สถานี) 

แผนที่เส้นทาง MRT สนามบินนานาชาติเถาหยวน

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ : Taoyuan Airport MRT

ชมวีดีโอสาธิตการใช้งาน MRT Taoyuan Airport Line ได้ที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่าน ‘Taoyuan Metro’ website

Share Now!