ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

เงินตรา

หน่วยสกุลเงินของไต้หวัน เรียกว่า เงินดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) ประกอบด้วยธนบัตร 5 ชนิด ได้แก่ธนบัตร 100, 200, 500, 1000 และ 2000 ดอลลาร์ และเหรียญอีก 5 ชนิดได้แก่ เหรียญ 1, 5, 10, 20, และ 50 ดอลลาร์

หากคุณไม่ได้แลกเงินมาจากไทย ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะที่ไต้หวันคุณสามารถนำเงินบาทที่พกมาไปแลกเป็นเงินดอลล่าร์ไต้หวันใหม่ได้ตามธนาคารและโรงแรมที่รัฐบาลไต้หวันกำหนด แล้วจะได้รับใบเสร็จมาใบหนึ่ง เก็บใบเสร็จไว้ดี ๆ ล่ะ เพราะคุณต้องแสดงมันอีกครั้งพร้อมกับเงินไต้หวันที่เหลือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนออกจากประเทศ 

นอกจากนี้ตามห้างร้านต่าง ๆ ในไต้หวันเองต่างก็รับบัตรเครดิต เดบิตหลัก ๆ หลายเจ้าไม่ว่าจะเป็น American Express, Master Card, Visa และ Diners Club รวมทั้งเช็คเดินทางก็สามารถขึ้นเงินได้ตามธนาคารที่รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ร้านรับแลกเงิน และบริการรับแลกเงินตามโรงแรมใหญ่ ๆ อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้ที่ ธนาคารกลางสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

Share Now!