เลื่อนการจัดงานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (TITF) ครั้งที่ 27

เรียน ผู้ร่วมออกบูธและผู้ประกอบการ

   ตามที่ทางสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ได้กำหนดจัดงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” (TITF#27) ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 (รวม 4 วัน) ณ อิมแพ็ค  เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 6-7 เมืองทองธานี นั้น

    เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) และยังอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทางสมาคมฯ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและห่วงใยในสุขภาพของท่านผู้ประกอบการเป็นหลัก และเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาด โดยให้ลดการออกจากสถานที่พักอาศัย และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล รวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้า การจัดแสดงงานอีเว้นท์ต่างๆ ที่มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาดมากขึ้น ดังนั้น สมาคมฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” (TITF#27) ไปเป็นวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2564  ณ อาคารอิมแพค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

Share Now!