ประเภทบัตรโดยสารสาธารณะ

EasyCard (悠遊卡)

 • มีการใช้งานที่ครอบคลุมมากที่สุด ยกเว้นเพียงแต่เช่าจักรยาน City Bike ที่เมืองเกาสง สามารถใช้จ่ายค่าเดินทางขนส่งสาธารณะได้ จ่ายค่าสินค้าและจ่ายได้ทุกประเภทที่มีสัญลักษณ์ของ EasyCard Transportation, Supermarket, Shop, Food and Beverage, Public service, Shopping area, Leisure and Entertainment, Medical institute, Unattended, Gas station, Schoolyard)
 • ค่าบัตร ใบละ NTD100 ไม่มีวันหมดอายุ
 • ซื้อและเติมเงินได้ที่ EasyCard Customer Service Center ใน Taipei Main Station ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติสถานีรถไฟฟ้า (MRT) บาง สถานี และตู้จำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าที่สนามบินเถาหยวน ร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEN, Family Mart, OK, Hi-Life / ตู้เติมเงินอัตโนมัติในสถานีรถไฟฟ้า และ Information Counter
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

i-Pass (一卡通)

 • (คล้ายกับบัตร easy card) บัตรเติมเงินสำหรับใช้จ่ายค่ารถโดยสารสาธารณะทุกประเภทในไต้หวัน ทั้งรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รถบัสประจำทาง จักรยาน Ubike รถไฟ TRA ฯลฯ และยังสามารถใช้ซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อและร้านอาหารได้อีกมากมาย จ่ายได้ทุกประเภทที่มีสัญลักษณ์ของ i-Pass
 • ไม่มีวันหมดอายุ
 • จุดใช้งานและเติมเงิน: Taoyuan Metro, Taipei Metro, Kaohsiung Metro, Taiwan Railway, 7-ELEVEN, Family Mart, Hi-Life, OK Mart ฯลฯ
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

Taipei fun pass

 • ใช้ได้เฉพาะรถไฟฟ้าไทเป กับรถบัสในไทเปและนิวไทเปได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตามจำนวนวันที่ซื้อและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่อยู่ในเงื่อนไขของบัตร

***รถไฟฟ้าสนามบินเถาหยวน (Taoyuan Airport MRT) รถไฟธรรมดา และรถบัสที่มีเลขรถ 4 หลัก เช่น 1062 Taipei-Jiufen, 1819 Taoyuan Airport-Taipei ใช้ไม่ได้***

 • ซื้อเป็นแพกเกจ ใช้งานได้ตามจำนวนวันตามแพกเกจที่เลือกซื้อ เมื่อครบกำหนดแล้ว ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก
 • ซื้อได้ที่ Information Counter ที่สถานีรถไฟใต้ดินในไทเป และ Easy Card Service Center ที่สถานีรถไฟใต้ดิน Taipei Main Station
 • รายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติม

 iCash

 • บัตรเติมเงินสำหรับใช้จ่ายค่ารถโดยสารสาธารณะได้บางประเภท ไม่ครอบคลุม เช่น รถไฟ Taiwan Railways, MRT in Taipei, MRT in Kaohsiung จ่ายค่าจักรยาน ค่าจอดรถ และยังสามารถใช้ซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อและร้านอาหารได้อีกมากมาย จ่ายได้ทุกประเภทที่มีสัญลักษณ์ของ i-cash 
 • มีจำหน่ายที่ร้าน 7-Eleven ราคาใบละ NTD100 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

HappyCash (有錢卡)

 • บัตรเติมเงินสำหรับใช้จ่ายค่ารถโดยสารสาธารณะได้บางประเภท ไม่ครอบคลุม เช่น รถไฟ Taiwan Railways, MRT in Taipei, MRT in Kaohsiung, MRT Taoyuan, Taipei, and New Taipei City Bus, Kaohsiung City Bus, Taoyuan/Hsinchu/Miaoli City and County Bus, Convenience store/Supermarket/Food court, Department store/Hypermarket/Shopping mall/supermarket และยังสามารถใช้ซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อและร้านอาหารได้อีกมากมาย จ่ายได้ทุกประเภทที่มีสัญลักษณ์ของ HappyCash
 • มีจำหน่ายที่ Taipei Metro Station Information Counter, Taoyuan Metro Station Information Counter, Kaohsiung Metro Station Information Counter ตู้จำหน่ายอัตโนมัติที่สนามบินเถาหยวน และร้านสะดวกซื้อ 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

Share Now!