ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

แคมเปญ Taiwan the Lucky Land สุ่มแจก Voucher มูลค่า 5,000 NTD ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปไต้หวันด้วยตนเอง

ใครที่วางแผนไปเที่ยวไต้หวัน ห้ามพลาดแคมเปญ Taiwan the Lucky Land โดยการท่องเที่ยวไต้หวันจัดแคมเปญ สุ่มแจกคูปองมูลค่ากว่า 5,000 NTD ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปที่ไต้หวันด้วยตนเอง โดยท่านสามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2566 นี้ ผ่านเว็บไซต์ https://5000.taiwan.net.tw/

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Eligibility)

ไต้หวัน
 • ต้องเป็นผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ หรือ มีใบอนุญาตเข้าประเทศ (Entry Permit) ที่ยังไม่หมดอายุ (ใบอนุญาตเข้า/ออกไต้หวันหรือใบอนุญาตท่องเที่ยวในไต้หวันสำหรับผู้พักอาศัยในแผ่นดินใหญ่)
 • ไม่ได้เป็นผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไต้หวัน
 • เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวไต้หวันด้วยตนเองเท่านั้น ไม่ใช่เดินทางแบบกลุ่มทัวร์
 • ระยะเวลาการพำนักในไต้หวัน ประมาณ 3-90 วัน

Foreign independent travelers who hold foreign (non-ROC) passports or have a valid entry permit (an ROC Entry/Exit Permit or a Taiwan Travel Permit for Mainland Residents), have stays in Taiwan of 3-90 days, are not members of tour groups, and are not applying for any group-related ROC travel incentives.

ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม (Campaign Period)

 1. ระยะเวลากิจกรรม จะนับจากช่วงเวลาท้องถิ่นของไต้หวัน (UTC/GMT +08:00) The event times below are based on Taiwan local time (UTC/GMT +08:00)
 2. ระยะเวลากิจกรรม จะเริ่มตั้งแต่เที่ยวบินที่เดินทางถึงไต้หวัน เวลาเที่ยงวัน (12.00 น.) ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยท่านสามารถลงทะเบียน ตั้งแต่เวลาเที่ยงวันของวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป The lucky draw promotion will begin with flights scheduled to arrive in Taiwan on or after 12 pm (noon) on May 1, 2023. It will continue through June 30, 2025. Registration for the promotion will be opened at 12 pm (noon) on April 28, 2023.

ขั้นตอนการเข้าร่วมแคมเปญ (How to Join)

ไต้หวัน

1. การลงทะเบียน (Registration)

1.1 ขั้นตอนการลงทะเบียน : ผู้เดินทางต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 1-7 วัน ก่อนเดินทางมาไต้หวัน โดยท่านจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 5000.taiwan.net.tw (เว็บไซต์เปิดใช้งาน 28 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น.) เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์แล้ว จะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น

 • ชื่อ-นามสกุล
 • สัญชาติ
 • เลขหนังสือเดินทาง
 • เที่ยวบิน วันที่เข้าและออกจากไต้หวัน
 • ที่อยู่อีเมล

ซึ่งท่านสามารถเลือกวิธีการรับเงินสนับสนุนในกรณีที่เป็นผู้โชคดี โดยจะมีการเลือกรับเป็น บัตรแทนเงินสด มูลค่า 5,000 NTD (EasyCard/iPASS card) หรือ เลือกเป็นคูปองโรงแรมเท่านั้น ระยะเวลาการใช้ 90 วันหลังจากที่ออกบัตรหรือคูปอง เมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จ ระบบจะส่ง QR code สำหรับลุ้นรับเงินรางวัล ไปที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ

Travelers may register from one to seven days before their scheduled arrival date in Taiwan. Log in to the event website (5000.taiwan.net.tw) and provide the requested information (such as name, nationality, passport number, flight number, dates of arrival/departure and e-mail address). Select the type of payment type you would like to receive (a pre-paid e-ticket card or hotel discount vouchers). Once your registration is successful, the system will automatically to your registered e-mail address a lucky draw QR code.

1.2 ตัวอย่างการนับเวลาลงทะเบียนล่วงหน้า : หากเที่ยวบินเดินทางถึงไต้หวัน วันที่ 1 มิถุนายน เวลา 23:59 สามารถลงทะเบียนสำหรับการจับรางวัลเป็นผู้โชคดี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม เวลา 23:59:59 Registration timing example: For a flight that is scheduled to arrive in Taiwan at 23:59 on June 1st, travelers can begin registering for the lucky draw at 00:00 on May 25th, and the registration window will be open until 23:59:59 on May 30th

2. ขั้นตอนการลุ้นรางวัล (Lucky Draw)

เมื่อท่านเดินทางถึงไต้หวัน ท่านสามารถใช้ QR code ที่ได้รับจากระบบ เพื่อนำไปจับรางวัลได้ที่บริเวณบูธจัดกิจกรรม บริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้าภาย ในวันที่ท่านเดินทางไปถึง โดยท่านสามารถเข้าร่วมจับรางวัลได้ที่

 • ท่าอากาศยานเถาหยวน (อาคารผู้โดยสาร 1 และ 2)
 • ท่าอากาศยานไทเปซงซาน
 • ท่าอากาศยานไถจง
 • ท่าอากาศยานเกาสง

On the day you arrive in Taiwan, use the QR Code obtained during event registration to participate in the lucky draw. Proceed to the event area of your airport’s arrival hall. You must complete your lucky draw within the airport arrival hall on the day you arrive in Taiwan. Taiwan’s airports include Taoyuan International Airport (Terminal 1 and Terminal 2), Taipei Songshan Airport, Taichung International Airport and Kaohsiung International Airport.

3.ขั้นตอนการแลกรางวัล (ในกรณีเป็นผู้โชคดี) Redemption

หากท่านเป็นผู้โชคดีได้รับเงินรางวัล กรุณาแสดงหนังสือเดินทางและเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อรับรางวัล โดยเอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่

 • ตราประทับเข้าเมือง
 • บอร์ดดิ้งพาส (boarding pass)
 • ตั๋วเครื่องบิน (E-Ticket) ทั้งขาไป-ขากลับ ให้แก่เจ้าหน้าที่บริเวณบูธจับรางวัล
 • เซ็นเอกสารรับรองการรับเงินรางวัล รูปแบบของการรับเงินรางวัลจะเป็นไปตามที่ท่านเลือกตอนลงทะเบียนในระบบ ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับเงินรางวัลได้
 • ท่านสามารถรับเงินรางวัลได้เฉพาะภายในวันที่ท่านมาถึงไต้หวันเท่านั้น

If the lottery screen shows that you have won a prize, please present your passport and relevant supporting documents (including entry stamp, boarding pass, and electronic round-trip air ticket) to the staff at the prize redemption area. You will then sign to confirm receipt and collect your prize. The type of prize you receive will be the same as you requested at the time of registration. This cannot be changed once it has been entered into the system. Prize redemption can only be completed on the day of arrival in Taiwan.

4. รายละเอียดของเงินรางวัลและวิธีการใช้ (Details on prizes and their use)

ไต้หวัน

เงินรางวัล 5,000 ดอลลาร์ไต้หวัน จะแจกในรูปแบบของบัตรแทนเงินสด pre-paid card หรือ คูปองโรงแรมเท่านั้น และมีระยะเวลาการใช้ 90 วันหลังจากที่ออกบัตรหรือคูปอง The NT$5,000 prizes are provided either in the form of a pre-paid (E-ticket) card or a set of accommodation vouchers. These prizes are valid for up to 90 days after issuance.

 1. รางวัลในรูปแบบบัตรแทนเงินสด pre-paid card
  (1) บัตรนี้สามารถใช้ซื้อของในร้านที่ร่วมโครงการ โดยจำกัดยอดซื้อในแต่ละครั้งไม่เกิน 1,500 ดอลลาร์ไต้หวัน และไม่เกิน 3,000 ดอลลาร์ไต้หวันต่อวัน ยกเว้น icash 2.0 card ไม่จำกัดยอดซื้อต่อครั้ง (การใช้บัตรเหล่านี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ประกาศโดยผู้ออกตั๋วอิเล็กทรอนิกส์แต่ละราย โปรดตรวจสอบข้อกำหนดก่อนใช้งาน)
  (2) ผู้โชคดีสามารถเลือกรับบัตรแทนเงินสด pre-paid card เป็น EasyCard, iPASS card หรือ icash 2.0 card
  (3) รายละเอียดของบัตร :
  A. EasyCard : https://www.easycard.com.tw/en/use-range
  B. iPASS : https://www.i-pass.com.tw/en
  C. icash 2.0 Card (เริ่ม 15 ก.ย. 66): https://www.icash.com.tw/en_web

ตั้งแต่ 15 ก.ย. 66 เป็นต้นไป

 • หากเลือกรับ EasyCard จะได้รับคูปอง Watsons ส่วนลด 120 ดอลลาร์ไต้หวัน เมื่อใช้จ่ายครบ 1,200 ดอลลาร์ไต้หวัน และเมื่อใช้คูปองจะได้รับแผ่นมาสก์หน้า 1 แผ่น (จำกัด 30,000 สิทธิ์)
 • หากเลือกรับ iPASS card จะได้รับคูปอง Hi-Life ส่วนลด 50 ดอลลาร์ไต้หวัน เมื่อใช้จ่ายครบ 250 ดอลลาร์ไต้หวัน (จำกัด 30,000 สิทธิ์)
 • หากเลือกรับ icash 2.0 card จะได้รับคูปอง 7-11 มูลค่า 100 ดอลลาร์ไต้หวัน และรับกาแฟอเมริกาโน่ 2 แก้วฟรีที่ 7-11 (จำกัดถึงแค่ 31 ธ.ค. 66)

1.Pre-paid (E-ticket) cards:
(1) These cards can be used, where accepted, by stores that provide for small-value purchases. No more than NT$1,500 can be used per visit, and the daily limit is NT$3,000. Except for the icash 2.0 card, there is no limit on the purchase amount per time. (The use of these cards is subject to
stipulations announced by each e-ticket issuer)
(2) Lucky draw winners can choose either an EasyCard, an iPASS card or icash 2.0 card.
(3) Use Range
A. EasyCard: https://www.easycard.com.tw/en/use-range
B. iPASS: https://www.i-pass.com.tw/en
C. icash 2.0 Card (Start 15 September 2023): https://www.icash.com.tw/en_web

From September 15, 2023, onwards

• If you choose to receive the EasyCard, you will receive a Watsons coupon for NT$120 off when spending NT$1,200. When you use the coupon, you will also receive 1 sheet of facial mask (limited to 30,000 units).

• If you choose to receive an iPASS card, you will receive a Hi-Life coupon for a NT$50 discount when spending NT$250 (limited to 30,000 units).

• If you choose to receive the icash 2.0 card, you will receive a 7-11 coupon worth NT$100 and 2 free Americano coffees at 7-11 (limited until December 31, 2023).


2.สำหรับผู้ที่เลือกรับคูปองโรงแรมจะได้ คูปอง 5 ใบ แต่ละใบมีมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ไต้หวัน และคูปองสามารถใช้ได้ในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยจะต้องเป็นโรงแรมที่ถูกกฏหมาย ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ ได้ที่ 5000.taiwan.net.tw (เว็บไซต์เปิดให้ใช้บริการ วันที่ 28 เมษายนนี้) Accommodation vouchers: Five vouchers worth NT$1,000 each will be issued. Vouchers can only be used at participating tourist hotels that have valid tourist hotel business licenses, or hotels/homestay that have obtained valid registration certificates. Please refer to the event website (5000.taiwan.net.tw) for a list of participating accommodations.

3.เมื่อลงทะเบียนเพื่อจับรางวัล ผู้สมัครมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องและเป็นจริงของข้อมูล ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับรางวัลได้ เนื่องจากข้อผิดพลาดใด ๆ บุคคลใดก็ตามที่พบว่าเป็นการยักยอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ จะต้องรับผิดและรับผิดชอบตามกฎหมายที่บังคับใช้ When registering for the lucky draw, the traveler is responsible for ensuring the correctness and authenticity of the information that they supply. If a traveler is unable to participate in the event or collect a prize due to any errors, this shall be the responsibility of the traveler and not the event organizer. Any person found to be misappropriating the personal information of others or other malfeasance shall be held liable and responsible per the applicable laws.

Q&A รวมคำถามถามบ่อย

ไต้หวัน

Q1 : เหตุใดการท่องเที่ยวไต้หวันจึงจัดโครงการนี้?
A : หลังจากที่ตลาดการท่องเที่ยวทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ไต้หวันก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ได้รับผลกระทบนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์โควิด 19 ทางรัฐบางไต้หวันจึงได้จัดโครงการนี้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เที่ยวด้วยตนเอง ให้เดินทางมาเที่ยวที่ไต้หวันเพื่อจับจ่ายใช้สอย

Q2 : ใครที่ได้รับสิทธิเป็นผู้โชคดีในการรับเงินครั้งนี้?
A : นักท่องเที่ยวต่างชาติทุกท่านที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไต้หวัน มีระเวลาพำนักในไต้หวันตั้งแต่ 3-90 วัน และเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตนเอง

Q3 : จำนวนที่แจกและยอดเงินเท่าไหร่?
A : จำนวนที่แจก จะอยู่ที่รายละ 5,000 ดอลลาร์ไต้หวัน มีทั้งหมด 3 ปี
– ปี 2023 มี 250,000 รางวัล
– ปี 2024 มี 150,000 รางวัล
– ปี 2025 มี 100,000 รางวัล
ซึ่งระยะเวลาการแจก เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2568

Q4 : แจกเงินรางวัลวิธีการไหน
A: แจกผ่านทางบัตรแทนเงินสด หรือ คูปองโรงแรม โดยสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

Q5 : ช่วงเวลาการจับรางวัลคือเมื่อไหร่
A : ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2568

Q6 : วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมและจับรางวัลเป็นอย่างไร
A: สำหรับเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและขั้นตอนการรับรางวัล มีดังนี้

1. ต้องไม่ใช่ผู้เดินทางสัญชาติไต้หวัน และต้องพำนักในไต้หวันเป็นจำนวน 3-90 วัน โดยผู้เดินทางต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 1-7 วันก่อนเดินทางมาไต้หวัน โดยท่านต้องเข้าสู่ระบบลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ 5000.taiwan.net.tw และท่านต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ เลขหนังสือเดินทาง เที่ยวบิน วันที่เข้าและออกจากไต้หวัน และอีเมลให้เรียบร้อย ท่านต้องเลือกวิธีการรับเงินสนับสนุนในกรณีท่านเป็นผู้โชคดี โดยจะมีการเลือกรับเป็นเป็นบัตรแทนเงินสด (EasyCard/iPASS card) หรือ คูปองโรงแรมเท่านั้น เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วระบบจะส่ง QR code ไว้สำหรับลุ้นรับเงินรางวัลไปที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้กับระบบ

2. เมื่อท่านเดินทางถึงไต้หวัน ท่านสามารถใช้ QR code ที่ได้รับจากระบบ นำไปจับรางวัลเป็นผู้โชคดีได้ที่บริเวณบูธจัดกิจกรรม ณ โถงผู้โดยสารขาเข้าภายในวันที่ท่านเดินทางไปถึง ท่านสามารถเข้าร่วมจับรางวัลได้ที่ท่าอากาศยานเถาหยวน (อาคารผู้โดยสาร 1 และ 2) ท่าอากาศยานไทเปซงซาน ท่าอากาศยานไถจง และท่าอากาศยานเกาสง

3. หากท่านเป็นผู้โชคดีได้รับเงินรางวัล กรุณาแสดงหนังสือเดินทางและเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมเช่น ตราประทับเข้าเมือง บอร์ดดิ้งพาส ตั๋วเครื่องบินไปกลับให้แก่เจ้าหน้าที่บริเวณบูธจับรางวัล และท่านจะต้องเซ็นเอกสารรับรองการรับเงินรางวัล รูปแบบของการรับเงินรางวัลจะเป็นไปตามที่ท่านเลือกเมื่อลงทะเบียนในระบบ โดยจะไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการรับเงินรางวัลได้

Q7 : เงินรางวัลมีอายุการใช้งานเท่าไหร่
A: มีอายุงาน 90 วัน

Q8 : เงินรางวัลสามารถใช้ได้อย่างไรในไต้หวัน? A : สำหรับวิธีการใช้เงินรางวัล เพื่อการท่องเที่ยวในไต้หวัน ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เงินรางวัลในไต้หวันได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ใช้ผ่านบัตรแทนเงินสด : โดยสามารถใช้ได้ในร้านค้าที่ร่วมกิจกรรม โดยจำกัดยอดซื้อในแต่ละครั้งไม่เกิน 1,500 ดอลลาร์ไต้หวัน และไม่เกิน 3,000 ดอลลาร์ไต้หวันต่อวัน สำหรับรายละเอียดบัตรแทนเงินสด ท่านสามารถเตรวจสอบได้ที่
EasyCard : https://easycard.com.tw/en/use-range
iPASS : https://www.i-pass.com.tw/en

2. คูปองโรงแรม : สำหรับผู้ที่เลือกรับคูปองโรงแรมจะได้ คูปอง 5 ใบแต่ละมีมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ไต้หวัน และคูปองสามารถใช้ได้ในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการที่ถูกกฏหมายเท่านั้น และชื่อบนคูปองต้องตรงกับบนหนังสือเดินทางสำหรับผู้โชคดีเท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ คูปองสามารถใช้ได้ครั้งเดียว โรงแรมจะต้องเป็นโรงแรมที่ถูกกฏหมาย ท่านสามารถเช็ครายชื่อโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ 5000.taiwan.net.tw

Q9 : สามารถจับรางวัลเมื่อไหร่ก็ได้ ใช่หรือไม่?
A : ท่านต้องลงทะเบียนออนไลน์และรับ QR code ก่อน จึงสามารถเข้าร่วมจับรางวัลที่สนามบินได้ และต้องจับรางวัลภายในวันที่ท่านไปถึง และสามารถจับรางวัลข้ามสนามบินได้ เช่น ถ้าท่านถึงไต้หวันที่สนามบินเถาหยวน ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมจับรางวัลได้ที่ สนามบินเถาหยวน สนามบินไทเปซงซาน สนามบินไถจง และสนามบินเกาสง ท่านสามารถเข้าร่วมการจับรางวัลและแลกได้จนถึงก่อนเวลาเที่ยวบินสุดท้ายในสนามบินนั้น ๆ

Q10 : ช่วงในเวลาจับรางวัล คือกี่โมง?
A : ท่านจะต้องจับรางวัลภายในวันที่ท่านไปถึง เวลาจับรางวัลสิ้นสุดภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากเที่ยวบินสุดท้ายของสนามบิน

Q11: สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกของรางวัลได้เมื่อไหร่?
A : ท่านสามารถลงทะเบียนได้ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนเดินทางถึงไต้หวัน เช่น ถ้าท่านเดินทางถึงไต้หวัน วันที่ 1 เดือน มิถุนายน เวลา 23.59 นาที ท่านสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 00.00 ของวันที่ 25 พฤษภาคม เป็นต้น

Q12 : สามารถลงทะเบียนช้าสุดได้เมื่อไหร่?
A : ท่านสามารถลงทะเบียนได้ช้าสุด ก่อนที่เที่ยวบินของท่านถึงไต้หวัน 24 ชั่วโมง
เช่น หากเที่ยวบินของท่านถึงไต้หวันวันที่ 1 มิถุนายน เวลา 23.59 นาที ท่านสามารถลงทะเบียนได้ช้าสุด ณ เวลา เวลา 23.59.59 น. วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม (ก่อนเวลาถึงไต้หวัน 24 ชั่วโมง)

Q13 : นักเดินทางต่างชาติด้วยตนเองหมายถึง?
A : นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางด้วยตนเอง โดยไม่ได้เดินทางกับกลุ่มทัวร์ รวมถึงไม่ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับโปรแกรมสนับสนุนกลุ่มทัวร์ท่องเที่ยว

Q14 : บูธจับรางวัลและแจกรางวัลให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงหรือไม่?
A : เวลาให้บริการจะสอดคล้องกับเที่ยวบินสุดท้ายของสนามบินนั้น ๆ และจะหยุดให้บริการหลังจากเที่ยวบินสุดท้ายของวันมาถึงสนามบินนั้น ๆ ภายใน 2 ชั่วโมง

Q15 : บูธให้บริการจับรางวัลอยู่ที่ไหนของสนามบิน?
A : ตั้งอยู่บริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้า ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไชต์

Q16 : หากลงทะเบียนมาแล้ว แต่มีเวลาจำกัด จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและจับรางวัลวันอื่นได้หรือไม่?
A : ไม่ได้ ท่านต้องเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ท่านมาถึงไต้หวัน แต่ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่สนามบินอื่นได้ เช่น หากท่านมาถึงสนามบินเถาหยวน ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่สนามบินไทเป ซงซาน ภายในวันดังกล่าวได้

Q17 : สามารถรับ QR code ได้อย่างไร?
A : เมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จที่เว็บไซต์ 5000.taiwan.net.tw ระบบจะส่ง QR code ไปที่อีเมล์ของท่านโดยอัตโนมัติ (เว็บไซต์เปิดใช้ได้ 28 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น.)

Q18 : หากท่านมาถึงบูธและโทรศัพท์ไม่มีสัญญานอินเตอร์เน็ตและไวไฟ จะต้องทำอย่างไร?
A : ท่านสามารถเช็คหาข้อมูลของท่านกับเจ้าหน้าที่ได้ที่บูธ

Q19 : ถ้า QR code หายสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้หรือไม่?
A : ท่านสามารถเช็คหาข้อมูลของท่านกับเจ้าหน้าที่ได้ที่บูธ

Q20: หากผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถเดินทางมาไต้หวันด้วยกันได้ สามารถให้คนอื่นเข้าร่วมแทนหรือรับรางวัลแทนได้หรือไม่?
A : ไม่ได้ จำกัดเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น

Q21 : หากจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรมผ่านบริษัทท่องเที่ยวถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวด้วยตนเองหรือไม่?
A : ใช่

Q22 : หากมีการจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรมผ่านบริษัทท่องเที่ยว จ้างไกด์และคนขับรถส่วนตัวถือเป็นนักท่องเที่ยวด้วยตนเองหรือไม่?
A : ใช่

Q23 : หากมีสองสัญชาติ ใช้สัญชาติอื่นจองตั๋วเครื่องบิน แต่ใช้หนังสือเดินทางไต้หวันเข้าไต้หวัน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้หรือไม่?
A : ไม่ได้

Q24 : หากมีสองสัญชาติ(ไต้หวัน-สัญชาติอื่น) ใช้สัญชาติอื่นจองตั๋วเครื่องบิน ลงทะเบียน ใช้หนังสือเดินทางสัญชาติอื่นเข้าไต้หวัน แต่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมที่บูธทำหนังสือเดินทางหาย สามารถใช้หนังสือเดินไต้หวัน หรือบัตรประชาชนไต้หวันยืนยันตัวตนได้หรือไม่?
A : ไม่ได้

Q25 : หากไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าได้ตามเวลาที่กำหนด สามารถมาติดต่อที่บูธเพื่อร่วมกิจกรรมได้โดยตรงหรือไม่?
A : ไม่ได้

Q26 : บัตรแทนเงินสด Easycard และ Ipass ต่างกันอย่างไร?
A : ท่านสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่
EasyCard: https://easycard.com.tw/en/use-range
iPASS:
https://www.i-pass.com.tw/en

Q27 : บัตรใช้แทนเงินสดเมื่อใช้จนยอดเงินหมดแล้ว สามารถเติมเงินเพื่อใช้ต่อได้หรือไม่?
A : ไม่ได้ บัตรไม่สามารถเติมเงิน แลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

Q28 : บัตรแทนเงินสดและคูปองมีกำหนดระยะเวลาใช้หรือไม่?
A : มีระยะเวลาใช้ 90 วัน

Q29 : บัตรแทนเงินหากให้ไม่ทันสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หรือไม่?
A : ไม่ได้

Q30 : บัตรแทนเงินสดและคูปองโรงแรมหากหายสามารถออกใหม่ได้หรือไม่?
A : ไม่ได้

Q31 : หากทำบัตรเสียหรือชำรุดสามารถออกใบใหม่ได้หรือไม่?
A : ไม่ได้

Q32 : คูปองสามารถใช้อีกครั้งกับโรงแรมเดิมได้หรือไม่?
A : ได้

Q33 : คูปองสามารถใช้กับสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรมได้หรือไม่?
A : ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกับทางโรงแรมที่ร่วมรายการ

Share Now!