รถแท็กซี่

รถแท็กซี่เป็นอีกการเดินทางแสนสะดวกสบายในไต้หวัน โดยแต่ละเมือง มีอัตราค่าโดยสารแท็กซี่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่สิ่งที่คุณต้องเตรียมก่อนการใช้บริการทุกครั้ง คือ ขอความช่วยเหลือจากพนักงานโรงแรมที่เราพัก ให้ช่วยแปลชื่อสถานที่ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนกลาง เพราะคนขับส่วนใหญ่ พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ อาจทำให้สื่อสารกันเข้าใจผิด รวมถึงคำนวณเงิน และตกลงค่าโดยสารกับคนขับแท็กซี่ให้เรียบร้อยก่อน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

ค่าโดยสาร

อัตราค่าโดยสารแท็กซี่ในแต่ละเมืองนั้น แตกต่างกันเล็กน้อย  ตัวอย่างเช่น ในไทเปจะคิดอัตราค่าโดยสาร เริ่มต้น 1.25 กิโลเมตรในราคา 70 NTD จากนั้นก็จะคิด 5 เหรียญต่อ 200 เมตร นอกจากนี้รถแท็กซี่ตอนกลางคืนยังคิดค่าโดยสารเพิ่มอีก 20 NTDต่อครั้ง กรณีเรียกแท็กซี่ไปส่งนอกเมืองหรือวิ่งข้ามเมือง อาจจะมีการคิดค่าโดยสารแบบเหมาจ่าย เราจึงควรตกลงค่ารถกับคนขับรถแท็กซี่ให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางทุกครั้ง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานขนส่งของไต้หวัน)

การร้องเรียน

กรณีที่คนขับรถแท็กซี่เรียกเก็บเงินที่สูงเกินสมควรหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ ให้จดชื่อและหมายเลขรถ และยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานขนส่งในพื้นที่ หรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือสำหรับชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศ โดยจะต้องบันทึกเวลา สถานที่ และรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย

  1. หมายเลขโทรศัพท์ การยื่นเรื่องร้องเรียนในกรุงไทเป:

กองจราจร กรมตำรวจไทเป: + 886-2311-6409, + 886-2375-2100

กรมการขนส่งไทเป: + 886-2-2720-8889 ต่อ 6888

สำนักงานขนส่งสาธารณะเมืองไทเป: + 886-2-2759-2677

  1. หมายเลขโทรศัพท์ การร้องเรียนที่สนามบินนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน:

แท็กซี่สนามบินเถาหยวน: + 886-3-398-5558

  1. หมายเลขโทรศัพท์ การร้องเรียนในเมืองไถจง:

สำนักงานขนส่งไถจง: + 886-4-2228-9111

อธิบดีกรมทางหลวง สำนักงานยานยนต์ไถจง กรมทางหลวง MOTC: + 886-4-2691-3464

  1. หมายเลขโทรศัพท์ การร้องเรียนในเมืองไถหนาน:

สำนักงานขนส่งไถหนาน: + 886-6-295-3221

  1. หมายเลขโทรศัพท์ การร้องเรียนในเมืองเกาสง:

สำนักงานขนส่งเกาสง: + 886-7-222-6816

Share Now!