รถแท็กซี่

รถแท็กซี่เป็นอีกการเดินทางแสนสะดวกสบายในไต้หวัน โดยแต่ละเมือง มีอัตราค่าโดยสารแท็กซี่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่สิ่งที่คุณต้องเตรียมก่อนการใช้บริการทุกครั้ง คือ การขอความช่วยเหลือจากพนักงานโรงแรมที่พักให้ช่วยแปลชื่อสถานที่ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนกลาง เพราะคนขับส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ อาจทำให้สื่อสารกันเข้าใจผิด รวมถึงคำนวณเงินผิดพลาด และตกลงค่าโดยสารกับคนขับแท็กซี่ให้เรียบร้อยก่อน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ไต้หวันยังมีแอปพลิเคชันเรียกรถโดยสาร รองรับบริการนักท่องเที่ยว ช่วยให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ค่าโดยสาร

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2023 อัตราค่าโดยสารแท็กซี่ในเมืองไทเป นิวไทเป และจีหลง เริ่มต้นราคา 85 NTD จากนั้นก็จะคิด 5 เหรียญต่อ 200 เมตร นอกจากนี้รถแท็กซี่ตอนกลางคืนยังคิดค่าโดยสารเพิ่มอีก 20 NTD ต่อครั้ง ซึ่งหากเราใช้บริการแท็กซี่ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน อัตราค่าโดยสารก็จะเพิ่มขึ้น 30 NTD กรณีเรียกแท็กซี่ไปส่งนอกเมืองหรือวิ่งข้ามเมืองอาจจะมีการคิดค่าโดยสารแบบเหมาจ่าย เราจึงควรตกลงค่ารถกับคนขับรถแท็กซี่ให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางทุกครั้ง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานขนส่งของไต้หวัน)

สำหรับค่าโดยสารในเมืองอื่น ๆ อย่างเมืองไถจง หนานโถว ไถหนาน และเกาสง เริ่มต้นราคา 85 NTD เช่นกัน ในส่วนของค่าโดยสารขึ้นเครื่องที่เถาหยวน 90 NTD ค่าโดยสารเมืองซินจู๋ เหมียวลี่ เจียอี้ หยุนหลิน ชางหัว ผิงตง ฮัวเหลียน และไถตง เริ่มต้นราคา 100 NTD และค่าโดยสารในเมืองอี๋หลาน เริ่มต้นที่ 120 NTD (อ้างอิงจากเว็บไซต์ )

การร้องเรียน

กรณีที่คนขับรถแท็กซี่เรียกเก็บเงินที่สูงเกินสมควรหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ ให้จดชื่อและหมายเลขรถ และยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานขนส่งในพื้นที่ หรือ หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือสำหรับชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศ โดยจะต้องบันทึกเวลา สถานที่ และรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย

  1. หมายเลขโทรศัพท์ การยื่นเรื่องร้องเรียนในกรุงไทเป:

กองจราจร กรมตำรวจไทเป: + 886-2311-6409, + 886-2375-2100

กรมการขนส่งไทเป: + 886-2-2725-6888

สำนักงานขนส่งสาธารณะเมืองไทเป: + 886-2-2759-2677

  1. หมายเลขโทรศัพท์ การร้องเรียนที่สนามบินนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน:

แท็กซี่สนามบินเถาหยวน: + 886-3-398-5558

  1. หมายเลขโทรศัพท์ การร้องเรียนในเมืองไถจง:

สำนักงานขนส่งไถจง: + 886-4-2228-9111

อธิบดีกรมทางหลวง สำนักงานยานยนต์ไถจง กรมทางหลวง MOTC: + 886-4-2691-3464

  1. หมายเลขโทรศัพท์ การร้องเรียนในเมืองไถหนาน:

สำนักงานขนส่งไถหนาน: + 886-6-295-3221

  1. หมายเลขโทรศัพท์ การร้องเรียนในเมืองเกาสง:

สำนักงานขนส่งเกาสง: + 886-7-222-6816

Share Now!