สถานที่น่าสนใจ

ภาคเหนือ

“ภาคเหนือของไต้หวัน” ประกอบด้วย กรุงไทเป นครนิวไทเป หรือซินเป่ย (Xinpei) เมืองจีหลง (Keelung) เมืองอี๋หลาน (Yilan) เมืองเถาหยวน (Taoyuan) เมืองซินจู๋ (Hsinchu) ที่นี่มีที่เที่ยวน่าสนใจหลากหลาย เริ่มตั้งแต่จุดชมวิวสูงเสียดฟ้าท้าทายความกล้า ณ ไทเป 101 ตึกที่สูงที่สุดของในไต้หวัน ชื่นเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ที่พิพิธภัณฑ์กู้กง หรือเดินเล่นชิลๆ ดื่มด่ำบรรยากาศย้อนเวลาไปตามถนนสายเก่าแก่ในย่าน จิ่วเฟิ่น (Jiufen) ตั้นสุ่ย (Tamsui) อิงเกอ (Yingge) และซานเสีย (Sanxia)