ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลทั่วไป

ฟอร์โมซา (เกาะแสนสวย)

ในศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสเรียกไต้หวันว่า “Formosa” หรือ “เกาะแสนสวย” เนื่องจากพวกเขาต่างตกตะลึงในความสวยงามของดินแดนแห่งนี้ โดยไต้หวันเป็นเกาะที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชียและตั้งอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก

ไต้หวันเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 36,000 ตารางกิโลเมตร ทอดยาวตามแนวชายฝั่ง สองในสามของพื้นที่ทั้งหมดปกคลุมด้วยเขาสูงอุดมด้วยป่าไม้ ส่วนที่เหลือประกอบด้วยภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบชายฝั่งและบริเวณลุ่มน้ำ เทือกเขาตอนกลางทอดยาวจากเหนือจรดใต้ เป็นแนวแบ่งเขตทางธรรมชาติกลาย ๆ และยังเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสายที่ไหลสู่ทะเลฝั่งตะวันออกและตะวันตกของเกาะ ขณะเดียวกันทางด้านทิศตะวันตกยังมีเทือกเขายวี่ซาน (Yushan) หรือภูเขาหยก ยอดเขาสูงถึง 3,952 เมตร ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อทางการ: สาธารณรัฐจีน
 • เมืองหลวง: เมืองไทเป
 • จำนวนประชากร 23.6 ล้านคน
 • ศาสนา: พุทธ, เต๋า, ขงจื้อ, คริสต์, อิสลาม

ภูมิศาสตร์

 • ตำแหน่ง: เอเชียตะวันออก
 • เมืองสำคัญ: ไทเป, เกาสง, ไถจง, เถาหยวน, จีหลง
 • พื้นที่ทั้งหมด 36,000 ตารางกิโลเมตร

ข้อมูลอื่นๆ

 • เขตเวลา: GMT+8
 • ไต้หวันดอลล่าร์ (NTD)
 • ดอกไม้ประจำชาติ: ดอกพลัม (ดอกบ๊วย)
 • สัตว์ประจำชาติ: หมีดำ

Share Now!