จักรยานสาธารณะ

YouBike 

จักรยานสาธารณะที่ให้บริการทั่วทั้งเมืองไทเป  ช่วยให้คุณสะดวกในการเดินทางไปยังจุดที่รถไฟหรือรถบัสเข้าไปไม่ถึง และสามารถเช่าจักรยานจากจุดหนึ่ง ไปคืนจักรยานอีกจุดหนึ่งได้ โดยไต้หวันมีการโปรโมทโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะด้วยยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้เกิดมลภาวะน้อยลงได้ 

วิธีเช่าจักรยาน

  1. ชำระเงินด้วยบัตร Easy Card:
    1. แตะบัตรที่แท่นเซ็นเซอร์ รอจนไฟเขียวขึ้น ให้ดึงจักรยานออกมาได้
    2. เวลาคืนจักรยาน ให้เลือกช่องว่างที่มีไฟสีน้ำเงิน เมื่อเสียบจักรยานเข้ากับตัวล็อคแล้วไฟสีน้ำเงินจะกะพริบและส่งเสียงบี๊บๆ รอจนไฟดับแล้วค่อยแตะบัตร Easy Card เพื่อจ่ายเงิน รอจนไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวเป็นอันเสร็จเรียบร้อย
  2. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/ สมาร์ทโฟน:
    1. เลือกวิธีการชำระเงินที่ตู้และเลือกจักรยาน ดึงจักรยานออกภายใน 90 วินาที
    2. เวลาคืนจักรยาน ให้เลือกช่องว่างที่มีไฟสีน้ำเงิน เมื่อเสียบจักรยานเข้ากับตัวล็อค ระบบจะคำนวณและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยอัตโนมัติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ และ แผนที่แสดงจุดให้เช่าจักรยาน Youbike

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ได้ที่ : YouBike微笑單車2.0 官方版

Share Now!