จักรยานสาธารณะ

YouBike 

จักรยานสาธารณะที่ให้บริการทั่วทั้งเมืองไทเป  ช่วยให้คุณสะดวกในการเดินทางไปยังจุดที่รถไฟหรือรถบัสเข้าไปไม่ถึง และสามารถเช่าจักรยานจากจุดหนึ่ง ไปคืนจักรยานอีกจุดหนึ่งได้ โดยไต้หวันมีการโปรโมทโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะด้วยยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้เกิดมลภาวะน้อยลงได้ 

วิธีเช่าจักรยาน

 1. ชำระเงินด้วยบัตร Easy Card:
  1. แตะบัตรที่แท่นเซ็นเซอร์ รอจนไฟเขียวขึ้น ให้ดึงจักรยานออกมาได้
  2. เวลาคืนจักรยาน ให้เลือกช่องว่างที่มีไฟสีน้ำเงิน เมื่อเสียบจักรยานเข้ากับตัวล็อคแล้วไฟสีน้ำเงินจะกะพริบและส่งเสียงบี๊บๆ รอจนไฟดับแล้วค่อยแตะบัตร Easy Card เพื่อจ่ายเงิน รอจนไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวเป็นอันเสร็จเรียบร้อย
 2. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/ สมาร์ทโฟน:
  1. เลือกวิธีการชำระเงินที่ตู้และเลือกจักรยาน ดึงจักรยานออกภายใน 90 วินาที
  2. เวลาคืนจักรยาน ให้เลือกช่องว่างที่มีไฟสีน้ำเงิน เมื่อเสียบจักรยานเข้ากับตัวล็อค ระบบจะคำนวณและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยอัตโนมัติ

แผนผังตู้ Kiosk

 1. เมืองไทเป
 2. เมืองนิวไทเป
 3. เมืองเถาหยวน
 4. เมืองซินจู๋
 5. อุทยานวิทยาศาสตร์เมืองซินจู๋
 6. เหมียวลี่
 7. ไถจง
 8. จางฮว่า
 9. เมืองเกาสง

ดูเส้นทางปั่นจักรยานเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์

www.taiwanon2wheels.com.tw

Share Now!