กิจกรรมที่น่าสนใจ

ศิลปะวัฒนธรรม

ไต้หวันมีโบราณสถานและอารยธรรมอันเก่าแก่มาแต่สมัยโบราณ ด้วยความสวยงามของศาสนสถานและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ทำให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวล้านคนในทุกๆปี นอกจากจะได้ทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือเดินชมสถานที่สำคัญของไต้หวันแล้ว คุณยังจะได้เรียนรู้กับวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็น หมู่บ้านท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์หาวเหม่ย หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า อะบอริจิน ฟอร์โมซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และหมู่บ้านอื่นๆอีกมากมาย

เทศกาลแนะนำ