กิจกรรมที่น่าสนใจ

พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

จากแผนการของทางรัฐบาลไต้หวันที่ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านนวัตกรรม วัฒนธรรมและศิลปะ จึงทำให้มีสถานที่ แกลลอรี่ พิพิธภัณฑ์ สำหรับแสดงผลงานและจัดกิจกรรมอีกมากมาย ที่ให้เราได้เข้าร่วม จัดแสดง เรียนรู้ และถ่ายรูปได้

เทศกาลแนะนำ