กิจกรรมที่น่าสนใจ

ประวัติศาสตร์

ต้นกำเนิดของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไต้หวัน เริ่มต้นในศตวรรษที่ 17 เมื่อชาวฮั่น (Han) อพยพเข้ามาในดินแดนของชนพิ้นเมือง (Taiwanese aborigines) ซึ่งอาศัยตามภูเขาสูงและหมู่เกาะน้อยต่างๆ โดยชนพื้นเมืองกลุ่มน้อยในไต้หวัน ล้วนมีภาษา วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง ภายหลังที่มีการเปลี่ยนช่วงการปกครอง ไต้หวันมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและคมนาคมอย่างรวดเร็ว แต่ยังความเสน่ห์ของวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ไว้อย่างไม่เสื่อมคลาย

เทศกาลแนะนำ