ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อที่จำเป็น

เบอร์ติดต่อที่จำเป็น

นอกจากจะวางแผนการท่องเที่ยว ด้วยการเตรียมข้อมูลการเดินทางและอ่านรีวิวสถานที่น่าสนใจแล้ว เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินและเบอร์โทรศัพท์สายด่วนต่างๆ เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวอย่างเราๆ ไม่ควรมองข้าม เราจึงได้เตรียมข้อมูลสำหรับเบอร์ติดต่อที่จำเป็นมาให้คุณแล้ว กดเซฟเบอร์ฉุกเฉินเก็บไว้ได้เลย เพื่อให้คุณท่องเที่ยวในไต้หวันแบบปลอดภัยไร้กังวล

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป)

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างประเทศของไทยที่จะคอยให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลเกี่ยวกับไต้หวัน และเอกสารทางราชการต่างๆ สำหรับคนไทย โทร (8862) 2775-2211

สายด่วนตำรวจ

สายด่วนโทรฟรีสำหรับแจ้งเหตุด่วน เกิดเหตุร้าย โทร 110

สายด่วนอัคคีภัยและรถพยาบาล

หากเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเกิดเพลิงไหม้ โทร 119

สายด่วนฉุกเฉิน

เมื่อมีเหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน หรือ ต้องการความช่วยเหลือ โทร 112

ฝ่ายบริการต่างประเทศ

ฝ่ายบริการต่างประเทศ โทร 100

ศูนย์ข้อมูลไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านข้อมูลเกี่ยวกับการเข้า-ออกไต้หวันสำหนับชาวต่างชาติ โทร 0800-024-111

ศูนย์บริการการท่องเที่ยว

ศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลการท่องเที่ยวในไต้หวัน ของสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน โทร +886-2-2717-3737

ศูนย์บริการการท่องเที่ยว เทอร์มินอล 1 สนามบินนานาชาติเถาหยวน ไทเป

ศูนย์บริการด้านข้อมูล และให้ความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวในไต้หวันที่ตั้งอยู่ในสนามบินนานาชาติเถาหยวน เทอร์มินอล 1 โทร +886-3-398-2194

ศูนย์บริการการท่องเที่ยว เทอร์มินอล 2 สนามบินนานาชาติเถาหยวน ไทเป

ศูนย์บริการด้านข้อมูล และให้ความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวในไต้หวันที่ตั้งอยู่ในสนามบินนานาชาติเถาหยวน เทอร์มินอล 2 โทร +886-3-398-3341

ศูนย์บริการการท่องเที่ยว สนามบินนานาชาติเกาสง

ศูนย์บริการด้านข้อมูล และให้ความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวในไต้หวันที่ตั้งอยู่ในสนามบินนานาชาติเกาสง โทร +886-7-805-7888

กระทรวงการต่างประเทศ

หน่วยงานที่จะคอยให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มาท่องเที่ยวในไต้หวัน โทร +886-2-2348-2999

สมาคมนักท่องเที่ยวไต้หวัน

องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่เป็นตัวกลางระหว่างภาครัฐกับเอกชนในด้านธุรกิจการท่องเที่ยว และเป็นผู้ให้บริการข้อมูลและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในไต้หวัน โทร +886-2-2752-2898