อุทยานแห่งชาติยวี่ซัน-ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสุยหลี่ (Yushan National Park – Shueili Visitor Center)

อุทยานแห่งชาติยวี่ซาน มีความหลากหลายด้านระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ทำให้เป็นที่ตั้งของป่าชื่อดังในไต้หวันอย่าง ป่าบนภูเขา ป่าผสม ป่าผลัดใบ ป่าสน ป่าไผ่ เป็นต้น ซึ่งหากเดินชมธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติยวี่ซัน คุณจะพบความสวยงามแปลกตาอย่าง ไผ่ลูกศร ต้นสน หรือโขดหินเปลือย อีกทั้งอุทยานแห่งนี้ ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด สะท้อนให้เห็นว่าอุทยานแห่งชาติยวี่ซัน มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก นับว่าเป็นอุทยานที่มีความงดงามเฉพาะตัว คนรักการเดินป่าต้องไม่พลาด!

โทรศัพท์:

+886-49-277-3121

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟ Ershui เปลี่ยนสายเป็น Jiji Line มาลงที่สถานี Shuili และเดินต่อมายังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสุยหลี่
  2. นั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟ Taichung แล้วเดินทางต่อด้วยรถบัส All-Da Bus (สาย Taichung-Shuili) มาลงที่ Shuili และเดินต่อมายังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสุยหลี่
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ