เชอเฉิง (Checheng)

เชอเฉิง เป็นที่ตั้งของเส้นทางท่องเที่ยวหนานโถว-ทางรถไฟสายจี๋จี๋  มีชื่อเสียงในเรื่องของโรงไฟฟ้า โรงไม้ และอุตสาหกรรมถ่านหิน แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทำให้มีเพียงโรงงานอิฐและโรงงานไม้หลงเหลือให้เราได้ดูต่างหน้า นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีผลลูกบ๊วยจากภูเขาซิน (Mt. Xin) เป็นสถานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ น่ามาเยี่ยมชมเป็นที่สุด

โทรศัพท์:

+886-49-277-4981

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Ershui และเปลี่ยนสายมายัง Jiji Branch line มาลงสถานี Checheng

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ