อนุสรณ์สถานศูนย์กลางไต้หวัน แผ่นจารึกศูนย์ภูมิศาสตร์ไต้หวัน (Center of Taiwan Monument – The Stele of Taiwan’s Geographical Center)

แผ่นจารึกศูนย์กลางของไต้หวัน เป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เห็นว่า พื้นที่นี้เป็นศูนย์กลางของไต้หวัน และตั้งอยู่ท่ามกลางต้นสนเรียงราย บริเวณภูเขาหู่โถว (Hutou Mountain) ใกล้กันนั้นเป็นทะเลสาบหลี่หยู (Liyu Lake/ Carp Lake)  ซึ่งเป็นทะเลสาบที่อยู่รอบๆ อนุสรณ์สถานศูนย์กลางของไต้หวัน มีทิวทัศน์สวยงามสะดุดตา และสามารถเดินชมธรรมชาติในป่าได้อีกด้วย

โทรศัพท์:

+886-49-222-2106

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือ รถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Nantou Bus (ปลายทาง Sun Moon Lake) มาลงป้าย Puli
  2. นั่งรถไฟมาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Nantou Bus (ปลายทาง Puli) มาลงป้าย Puli
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ