เขตอนุรักษ์ธรรมชาติยอดเขาจิ่วจิ่ว (Jiujiu Peaks Nature Reserve)

ยอดเขาจิ่วจิ่ว (Jiujiu Peaks) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ในเขตหนานโถว ยอดเขาแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอู่ (Wu River) โดยสามารถมองเห็นยอดเขาได้อย่างชัดเจน ในขณะที่ขับรถบนถนนซวงตง (Shuandong Section of Prov.)

นอกจากนี้ ยอดเขาจิ่วจิ่วยังเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่มีความสำคัญ ไม่แพ้เทือกเขาโฮ่วเหยิน (Huoyen Mountain) ในซานอี้ (Sanyi) และลิ่วกุย (Liugui) ในส่วนของเชิงเขาจะเป็นจุดตั้งแคมป์ และหมู่บ้านศิลปะแห่งชาติของสภาวัฒนธรรมไต้หวัน (the CCA: Council for Cultural Affairs)

โทรศัพท์:

+886-49-236-5226

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน(THSR) หรือ รถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Nantou Bus (ปลายทาง Puli) มาลงป้าย Caotun

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ