จุดชมธรรมชาติเขาชานซาน – ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวซงป๋อหลิง (Tri-Mountain National Scenic Area – Songboling Visitor Center)

จุดชมวิวแห่งชาติชานซาน ตั้งอยู่ในหนานโถว และอีกส่วนนั้นอยู่บนเทือกเขาปากั้วซานในจางฮว่า จึงเรียกว่าที่ราบสูงปากัว (Bagua Plateau) ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์บนภูเขาแบบสุดลูกหูลูกตา 

โดยจุดชมวิวบนภูเขาปากั้ว เคยเป็นเมืองหน้าด่านในอดีต เพราะสามารถมองเห็นได้ทุกจุด ง่ายต่อการป้องกันนั่นเอง  ปัจจุบันมีอนุสรณ์สถานตั้งอยู่ในสวนแห่งนี้ เพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตจากการทำสงครามกับญี่ปุ่น รวมถึงมีปืนใหญ่สองกระบอกที่เคยใช้ในช่วงสงคราม นำมาจัดแสดงที่อนุสรณ์สถานแห่งนี้ด้วย

โทรศัพท์:

+886-49-258-0525

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

เดินทางด้วยรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Changhua  จากนั้นต่อรถบัส Changhua (ปลายทาง Chishui) มาลงที่ป้าย Songboling

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ