ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

วัดจงไถฉานซื่อ (Chung Tai Chan Monastery)

วัดจงไถฉานซื่อ ตั้งอยู่ในเมืองหนานโถว มีชื่อเสียงโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรม ซึ่งนำเอารูปแบบเซนโบราณ (Ancient Zen) มาผสมผสานกับสไตล์ตะวันตกได้อย่างลงตัว โดยใช้หินเป็นวัสดุหลัก ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังนามว่า หลีจู่หยวน (Li Tsu Yuan) 

วัดนี้เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชนในไต้หวัน ทำให้มีชาวพุทธเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเป็นจำนวนมาก ภายในวัดยังมีผลงานทางด้านศิลปะที่สร้างสรรค์อยู่มากมาย ทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับหลักคำสอนของพุทธศาสนาทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นพระพุทธเจ้า ภาพวาดบนกำแพง งานแกะสลัก รวมไปถึงอักษรวิจิตร เป็นต้น ทำให้ผู้เข้าชมรู้สึกผ่อนคลายและจิตใจสงบ ตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้ก้าวเข้าสู่วัดแห่งนี้

โทรศัพท์:

+886-49-293-0215

เว็ปไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือ รถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Sun Moon Lake สาย 6670C มาลงป้าย Chung Tai Chan Monastery

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ