ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

เส้นทางประวัติศาสตร์ปาทงกวน (Batongguan Historic Trail)

เส้นทางประวัติศาสตร์แห่งนี้ ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติยวี่ซาน (Yushan National Park) โดยได้มีการอนุรักษ์เส้นทางประวัติศาสตร์นี้มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง

หนึ่งในเส้นทางที่รู้จักกันมากที่สุด คือเส้นทางปาทงกวน (Batongguan Trail) มีระยะทางถึง 152 กิโลเมตร จากหลินอี้ผู่ (Linyipu) ในหนานโถว ไปจนถึงผู่ซือเก๋อ (Pushihge) ในฮวาเหลียน อีกทั้งถนนแห่งนี้ เคยเป็นเส้นทางของแม่ทัพราชวงศ์ชิง และเป็นถนนสายประวัติศาสตร์แห่งแรกของไต้หวัน

ปัจจุบัน เราสามารถเดินตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์นี้ได้ แต่จุดเริ่มต้นจะเปลี่ยนเป็นที่บ่อน้ำพุร้อนตงผู่ (Dongpu hotsprings) ไปจนถึงทุ่งหญ้าปาทงกวน (Batongguan Meadow) ใช้ระยะทางเดินกว่า 20 กิโลเมตร 

เส้นทางประวัติศาสตร์ปาทงกวน จะสิ้นสุดระยะทางที่ภูเขาฟินิกซ์ (the Phoenix Mountain) ที่มีป่าไผ่อยู่ในบริเวณนั้น และเป็นที่ตั้งของสวนนกฟินิกซ์ (the Phoenix Bird Park Officer Wu’s) ของนายทหารหวู่

ที่ตั้ง:
โทรศัพท์:

+886-49-277-3121

เว็บไซต์:
เวลาเปิด-ปิด:

เปิดทุกวัน 24 ชม.

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟมาลงสถานี Shuili จากนั้นต่อรถบัส Yuanlin มาลงป้าย Dongpu

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ