เทศกาลสารทจีน (จงหยวนเจี๋ย)

วันเทศกาลจงหยวน หรือ “สารทจีน (จงหยวนเจี๋ย)” ชาวไต้หวันจะนิยมจัดโต๊ะอาหารเพื่อเซ่นไหว้ผีเร่ร่อน และบูชาวิญญาณบรรพบุรุษตามความเชื่อ  โดยอาหารที่ทำการเซ่นไหว้นั้น ประกอบด้วยเนื้อสัตว์ ขนม ผลไม้ ดอกไม้สด และของใช้ต่างๆ ขณะที่บางครอบครัว อันเชิญพระสงฆ์หรือนักบวชศาสนาเต๋าเข้ามาประกอบพิธีกรรมสวดมนต์ให้แก่ผู้ล่วงลับที่จากไปแล้ว

ในช่วงบ่ายจรดค่ำ ชาวบ้านจะเตรียมอาหารสำหรับเซ่นไหว้ผี นำไปทำพิธีที่วัด ศาลเจ้าต่างๆ มีการตั้งซุ้มเผากระดาษเงิน กระดาษทอง และของใช้ต่างๆ ที่ทำจากกระดาษ เพื่อเป็นการส่งเงิน ส่งทอง ให้แก่บรรพบุรุษตามความเชื่อ อีกทั้งยังมีการจัดงานทำบุญแบบเทกระจาดสำหรับผีไร้ญาติและคนจนอีกด้วย

Share Now!

เทศกาลแนะนำ