เทศกาลเผาเรือเขตตงกั่ง เมืองผิงตง

เทศกาลนี้เดิมทีเป็นพิธีกรรมของชาวประมงทางภาคใต้ของไต้หวัน ต่อมาได้กลายเป็นงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ จัดยาวนานถึง 8 วัน 7 คืน ในช่วงเดือน 9 ของปฏิทินจันทรคติจีน ณ วัดตงหลง เขตตงกั่ง เมืองผิงตง  จุดมุ่งหมายเดิมของพิธีกรรมนี้ คือการส่งเรือของเทพเจ้าลงสู่ทะเล เพื่อนำโรคระบาดและโรคร้ายลอยไปพร้อมกับเรือของเทพเจ้าองค์นั้น 

ปัจจุบัน กลายเป็นพิธีขอพรเพื่อให้เกิดความสงบสุขและความโชคดีให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานจำนวนมาก                

พิธีเริ่มต้นโดยการจุดไฟ จากนั้นจะมีคนนำเรือและอุปกรณ์สำหรับการเดินเรือวางบนกองไฟเพื่อทำการเผา มีการสวดมนต์เพื่อขับไล่วิญญาณร้ายและเทพเจ้าแห่งโรคระบาดขึ้นเรือ จากนั้นจะทำการจุดไฟเผาเรือในวันสุดท้ายของเทศกาล โดยผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคนจะร่วมส่งความสงบสุขให้เกิดขึ้นในเมืองผิงตง จากนั้นเป็นอันสิ้นสุดพิธีกรรม

Share Now!

เทศกาลแนะนำ