พิธีมายาซีของชนเผ่าโจว

พิธีมายาซี (Mayasvi) ถือเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชนเผ่าโจว (Tsou) ในช่วงปีแรกๆ จัดขึ้นเพื่อปลุกใจนักรบของเผ่าโจวให้เกิดความกล้าหาญและฮึกเหิมก่อนออกไปรบหรือล่าสัตว์ 

ปัจจุบัน พิธีนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในทุกๆ เดือนกุมภาพันธ์ โดยจะจัดสลับกันระหว่างหมู่บ้านต๋าปัง (Dabang) และเท่อฝูเย่ (Tefuye) ในเขตเจียอี้ ซึ่งจะมีแต่หัวหน้าเผ่าและสมาชิกชายเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าร่วมพิธีได้ 

ซึ่งพิธีกรรมนี้ในอดีต มีการบูชายัญและเฉลิมฉลองชัยชนะด้วยศีรษะของศัตรู ในปัจจุบันถูกยกเลิกไปแล้ว เหลือเพียงการสวดมนต์เพื่อต้อนรับเทพเจ้า ร้องเพลงและเต้นรำยามค่ำคืนเท่านั้น 

วันจัดกิจกรรม:

เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกๆปี

Share Now!

เทศกาลแนะนำ