เทศกาลวัฒนธรรมเป่าเซิง

หากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทเป ต้องนึกถึง “ต้าหลงต้ง” ย่านเก่าแก่อายุร่วม 200 ปี มีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น รวมถึงอาคาร บ้านเรือน วัดวาอารามที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี

ไฮไลท์ของย่านนี้อยู่ที่ “วัดต้าหลงต้ง เป่าอัน” ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดที่สวยงามที่สุดของไทเป ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์วัดจีนโบราณ มีการสร้างสรรค์งานประติมากรรมบนตัวอาคารไว้อย่างประณีต ซึ่งวัดต้าหลงต้ง เป่าอัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมจากองค์การ UNESCO เมื่อปี 2003 

นอกจากนี้ วัดต้าหลงต้ง เป่าอันเอง ยังมีชื่อเสียงโด่งดัง จากการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมเป่าเซิงสุดยิ่งใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน ดึงดูดให้คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวแสวงบุญมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

วันจัดกิจกรรม:

ช่วงเดือน เม.ย. – มิ.ย. ของทุกปี

สปอนเซอร์:

Taipei Baoan Temple

เว็บไซต์:
สถานที่จัดงาน:

Share Now!

เทศกาลแนะนำ