เทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมทิเบต

เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของไต้หวัน ในด้านวัฒนธรรมและเชื้อชาติอันหลากหลายให้เด่นชัดยิ่งขึ้น งานเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมทิเบต จึงถูกจัดขึ้นเมื่อปี 2015 และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังจากนั้น เพื่อแสดงออกถึงการเคารพ ยอมรับ และให้เกียรติกลุ่มชาติพันธุ์อันหลากหลาย พร้อมกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานมากมายที่น่าสนใจ ที่จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจของผู้เข้าร่วม และช่วยส่งเสริมบทบาทของชนกลุ่มน้อยในไต้หวันให้ได้รับการยอมรับมากขึ้นอีกด้วย

วันจัดกิจกรรม:

ยังไม่มีกำหนดวันจัดกิจกรรม

สปอนเซอร์:

Ministry of Culture

เว็บไซต์:

Share Now!

เทศกาลแนะนำ