เทศกาลยิงธนูของชนเผ่าปู้หนง

เทศกาลยิงธนู นับเป็นงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวปู้หนง ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม โดยงานเฉลิมฉลองจะแบ่งออกเป็นพิธีหว่านข้าว พิธีล่าสัตว์ และการแข่งขันยิงธนูประจำเผ่า และมีการย่างหมู นำเนื้อหมูมาแบ่งให้คนในเผ่าได้รับประทานหรือเก็บรักษาไว้ทานในมื้อต่อไป นอกจากนี้ยังมีพิธีกรรมของร่างทรง และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

พิธียิงธนู หรือเทศกาลยิงหูในสมัยก่อนเป็นการประกาศความเป็นผู้ใหญ่ของเด็กหนุ่มในเผ่า โดยจะเริ่มขึ้นเมื่อเด็กหนุ่มออกไปล่าสัตว์และตัดหูของสัตว์ที่ตายแล้วเสียบบนเสาหรือกิ่งไม้ แล้วให้คนในหมู่บ้านยิงด้วยลูกธนู เพื่อให้สมาชิกในเผ่ารวมทั้งพ่อและพี่ชายของเด็กหนุ่มได้ฝึกการยิงธนูไปในตัว เพื่อให้กลายเป็นนักล่าสัตว์ที่เก่งกาจของเผ่ารุ่นต่อไป

วันจัดกิจกรรม:

ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม

Share Now!

เทศกาลแนะนำ