ทริปหนึ่งวัน- เที่ยวในชายฝั่งทางเหนือ

4 ชั่วโมง

เริ่มต้นนั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Keelung จากนั้นต่อรถบัส Keelung Bus มาลงป้าย Yehliu Geopark เที่ยวชมอุทยานธรณีเย่หลิว

ห้องสุขาสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ:2
ที่จอดรถสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ:3
รถเข็นให้เช่าสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ:4

2 ชั่วโมง

จากนั้นเยือนท่าเรือฟูจิ

1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง

เยือนกันต่อที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นอร์ธโคสต์

ห้องสุขาสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ:3
ที่จอดรถสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ:4
รถเข็นให้เช่าสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ:1

4 ชั่วโมง

ตบท้ายด้วยการมาเที่ยวอ่าวเชียนสุ่ย

ห้องสุขาสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ:1
ที่จอดรถสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ:รถยนต์ 2, รถจักรยานยนต์ 3

เส้นทางแนะนำ