ทริปหนึ่งวัน – ชายฝั่งตะวันออก A

2.30 ชั่วโมง

เริ่มต้นเดินทางไปที่อุทยานธรณีฟู่กัง จุดชมวิวธรรมชาติ

ห้องสุขาสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ: 2
ที่จอดรถสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ: 6
รถเข็นให้เช่าสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ:1

1.10 ชั่วโมง

ไปพักผ่อนหย่อนใจริมชายหาดต่อที่เจียลู่หลัน

ห้องสุขาสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ: 1
ที่จอดรถสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ: 5

2 ชั่วโมง

ไปพบกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวอาเหม่ยที่ศูนย์พื้นบ้านชนพื้นเมืองอาเหม่ย

ห้องสุขาสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ: 1

1 ชั่วโมง

เดินทางต่อไปที่จุดชมวิวชายฝั่งตะวันออกแห่งชาติ-ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโตวลี่

ห้องสุขาสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ: 2
ที่จอดรถสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ: 2

1.40 ชั่วโมง

สุดท้ายไปศึกษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ของท่าเรือยอร์ชเฉิงกง

ห้องสุขาสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ: 1
ที่จอดรถสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ: 2

เส้นทางแนะนำ