ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

ทริปครึ่งวัน – ทัวร์ในเมืองผิงตง ชายหาดต้าเผิง

2 ชั่วโมง

เริ่มต้นนั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Linbian ต่อรถบัสลงที่ป้าย Dapeng Bay เที่ยวชม พื้นที่ชุ่มน้ำฉีฟง

ห้องสุขาสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ:1
ที่จอดรถสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ:1

3 ชั่วโมง

ต่อจากนั้นมาเยือน ท่าเทียบเรืออ่าวต้าเผิง

ห้องสุขาสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ:4
ที่จอดรถสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ:รถยนต์ 2 มอเตอร์ไซค์ 2

2 ชั่วโมง

จากนั้นเดินทางมาเที่ยวต่อที่วัดตงหลง

2 ชั่วโมง

ปิดท้ายทริปเยี่ยมชมใน ตลาดประมง ท่าเรือตงกั่ง

ห้องสุขาสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ:1
ที่จอดรถสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ:1

เส้นทางแนะนำ