หมู่บ้านวัฒนธรรมซานโห้ว (Shanhou Folk Cultural Village)

หมู่บ้านวัฒธรรมซานโห้วกำเนิดขึ้นในปี 1900 ประกอบด้วยบ้านสไตล์ฝูเจี้ยน 18 หลัง ก่อสร้างโดยชาวญี่ปุ่นเชื้อสายจีน มีการออกแบบมาอย่างประณีตตามสไตล์จีนดั้งเดิม ภายในมีการตกแต่งด้วยภาพวาดและหุ่นแกะสลัก ในส่วนวัสดุที่ใช้ก่อสร้างก็ถูกลำเลียงมาจากเมืองฉางโจว ฉวนโจว และ เจียงซี โดยใช้เวลาก่อสร้างกว่า 20 ปี ต่อมาบ้าน 18 หลังนี้ ได้ถูกลมมรสุมพัดทำลายจนเสียหาย แต่โชคดีที่ในปี 1979 รัฐบาลได้เข้ามาบูรณะหมู่บ้านแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และห้องนิทรรศการต่างๆ รวมทั้งยกย่องให้สถานที่นี้เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรม ซึ่งแสดงออกถึงอัตลักษณ์ที่สวยงามของเกาะจินเหมิน

โทรศัพท์:

+886-82-354-441

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งเครื่องบินไปยังสนามบินจินเหมิน
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ